مجمع كلرمون

زمان: ۹ ذی الحجه سال ۴۸۸ ه.ق برابر با ۲۷ نوامبر ۱۰۹۵ م.

مجمع کلرمون، خطرناک ترین و حساس ترین تجمعی است که در طول تاریخ مسیحیت عموما و در تاریخ اروپا خصوصا، کلیسا تشکیل داده است. این نشست در کلرمون (برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به حملات صلیبی و شرق لاتینی، تاریخ اروپا در قرون وسطا،تاریخ اسلام) فرانسه در تاریخ ۹ ذی الحجه سال ۴۸۵ ه.ق به ریاست پاپ اوربان دوم برگزار شد. اهدافی که این مجمع دنبال می‌کرد به شدت کیان جهان اسلام را هدف گرفته بود.

خطرناک ترین هدفی که این نشست در پی آن بود شعله ور ساختن جنگ‌های صلیبی بر ضد جهان اسلام به بهانه نجات قبر مقدس- قبر مسیح- بود. پاپ برای برانگیختن احساسات مسیحیان و توجیه آن‌ها برای این کار، زیارت بیت المقدس- سفر زائران مسیحی برای آمرزش گناهان- را با جهاد بر ضد مسلمانان درآمیخت. در ادامه مقاله منتخباتی از خطابه پاپ اوربان دوم در این مجمع را ملاحظه بفرمایید تا به روشنی غرض حقیقی صلیبیان را از برگزاری مجمع کلرمون دریابید. پاپ می‌گوید: ای فرزندان پروردگار(عین همین لفظ بدون دخل و تصرف)! اکنون که وعده پروردگارتان برای حفظ صلح در سرزمینشان تحت رعایت کلیسا که خالصانه در صیانت از حریم مسیحیت می‌کوشد و به خاطر التزام فوق العاده شما به این وعده الهی، محقق شده است، اکنون که پروردگار، شما را به این پیروزی و موفقیت بزرگ سوق داده است، زمان آن رسیده که با ابراز شجاعت و مردانگی در امرمهم دیگری، ثواب کسب کنید. مسأله‌ای که می‌خواهم به شما بگویم به پروردگار ما مربوط است. و آن این است که ملتی از ایران برخاسته(منظور سلجوقیان است) و به کشورهای شما یورش آورده و تنگه سان جورج (به سفر ترکیه) را اشغال کرده و با اشغال اراضی مسیحی نشین، کشور خود را توسعه داده، این ترکان کلیسا‌ها را خراب و مملکت پروردگار ما مسیح- فلسطین و بیت المقدس- را غارت کرده‌اند. به این خاطر من به شما رو آورده ام و به شما متوسل شده ام و البته این من نیستم که دست به دامن شما شده ام بلکه خود پروردگار ما دست به دامن شما شده ای کسانی که به مسیح بشارت داده شده اید! او راهبان و کشیشان را خطاب قرار داده است همه شما باید تمام مردم از هر دسته و طبقه ای که باشند را برای جنگ برانگیزید. هم سواره نظام و هم پیاده نظام، هم ثروتمندان و هم فقیران را تشویق کنید تا در موقع لزوم به یاری مسیحیان بشتابند و برای سرکوب و پس راندن آن ملت شرور و بدکار اقدام کنند. من این را به حاضرین می‌گویم: «مسیح خود این را می‌خواهد و دستور می‌دهد». و کسانی که به سوی شرق حرکت کنند و در راه و یا در دریا بمیرند و آنانی که در جنگ با آن بت پرستان- منظور او مسلمانان است- بمیرند، بدانند که گناهان آن‌ها بخشیده خواهد شد. این چه ننگی خواهد بود اگر آن ملت بسیار پست و حقیر و عبادت کنندگان شیاطین!! بر امت مطیع پروردگار پیروز شود. شما امتی هستید که شرافت و افتخار خود را از آنجا گرفته‌اید که امت مسیح هستید. باید همه شما برای جنگ بر ضد کفار بسیج شوید.

مترجم: ابویحیی

مصدر: سایت نوار اسلام

IslamTape.Com