جایگاه پیامبران

پیامبران نیز مانند سایر انسان‌ها مخلوق و بنده خدا هستند و همه حالات شادی و غمی که سایر انسان‌ها با آن روبرو می‌شدند به آن‌ها نیز می‌رسد، آن‌ها نباید از مقام عبودیت و بندگی بالاتر برده شوند و نه از‌شان و منزلت‌شان کاسته شود.

پیامبر گرامی‌مان ص روز احد دو زره پوشیده و لباس جنگ به تن کرده بودند، صحابه در کنارشان جنگیدند، و جبریل و میکائیل به شدت از ایشان دفاع می‌کردند و پیشاپیش می‌جنگیدند! با این وجود چهره مبارکشان زخمی شد! و دندان مبارک‌شان شهید شد!

پس همۀ کارها در اختیار خداست و فقط ذات متعال اوست که مالک نفع و ضرر است، اگر پیامبر ص مالک نفع و ضرری برای خودشان می‌بودند، زخمی نمی‌شدند و خون از بدن مبارکشان جاری نمی‌شد، پس عبادت و پرستش را فقط برای ذات متعال پروردگار مخصوص کنید و در برابر ذات جبار و قهار او تواضع و عاجزی اختیار کنید تا ذات منان و مهربانش شما را به منزل مقصودتان برساند.