واجب بودن توبه:

بنده هر چند که در گناه غرق شود توبه، همۀ گناهان او را پاک می‌کند و حتی اگر تمام آسمان و زمین را پر کرده باشد، باز هم قابل بخشش است.

خالد بن ولید سپه سالار و فرماندۀ اسپ سواران لشکر مشرکین بود و تعدادی از بهترین و فاضل‌ترین صحابه رسول اللهص را به شهادت رساند، اما وقتی خداوند سینه‌اش را گشود و قلبش را برای پذیرش اسلام آماده کرد برای بیعت، خدمت پیامبرص آمد، و عرض کرد:

ای رسول خدا! شرط من این است که گناهانم را ببخشید فرمود:

«ای خالد! مگر ندانستی که اسلام گناهان گذشته را نابود می‌کند، و هجرت گناهان گذشته را نابود می‌کند». «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا».

پس خود را از لجنزار گناه نجات دهید و از همه گناهان باز گردید و توبه کنان به سوی پروردگارتان روی آورید! و بدانید که نیکی‌ها گناهان را از بین می‌برد، و واقعا از چنگ زدن به این دین غفلت نکنید بلکه به آن افتخار کنید که برای احیاء و نشر و دفاع از آن خون‌ها ریخته شده است.