درس‌ها و پندهایی از این جنگ:

همچنانکه گفتیم احد پیروزی بود نه شکست، این نبرد سراسر درس و پند و عبرت بود، حوادث این نبرد صفات درخشانی از تاریخ اسلام را رقم می‌زند که نسل‌ها در نسل باقی خواهد ماند، خداوند شصت آیه در کتاب عزیزش نازل فرمود که تا قیامت خواهد درخشید، این غزوه در روحیۀ رسول گرامی ص تأثیر بسیار عمیقی داشت که تا آخرین لحظات زندگی همواره آنرا یاد می‌کردند.