اُحُد پيروزی بود، نه شكست!

هر گونه سپاس و ستایش مخصوص ذات الله متعال است، و درود و سلام بی‌پایان بر رسول خدا و آل و اصحاب و همۀ دوستدارانش باد.

همچنانکه از عنوان این مقاله پیداست، غزوۀ احد نه تنها یک شکست نبود که یک پیروزی واقعی برای اسلام و مسلمین بود، این مطلبی است که ما در این مقاله با اختصار آنرا توضیح خواهیم داد.