فواید ورع

آن چه که بسیار حائز اهمیت و شایان توجه است اینکه ورع از خوف از خدا پدید می‏آید. و از ورع زهد حاصل می‏شود. به علاوه ورع فواید و بهره‏های دیگری نیز دارد: مانند دور نگه داشتن خویشتن از عذاب خداوند رحمان، تحقق آرامش خاطر، اطمینان درونی در مؤمن، خودداری از حرام؛ دوری از صرف و دقت در امور بیهوده، سبب مستجاب شدن دعا می‏شود، زیرا انسان اگر خوراک و نوشیدنی‏اش را پاکیزه و حلال گرداند و ورع بورزد، هرگاه دستش را به دعا بردارد، دعایش قبول می‏شود، ورع همچنین موجب خشنودی خدا و افزایش حسنات می‏گردد، مردم در بهشت برحسب ورع متفاوتند.