ورع زینب بنت جحشل

باعث شد در قضیه‏ی افک از اشتباه و گناه محفوظ بماند، با وجود اینکه او هووی عایشهل بود و با او رقابت داشت و می‏خواست خود را نزد پیامبر بالا ببرد، اما وقتی منافقان زبان به افترا گشودند، و مردم سخنان آن‌ها را رد و بدل کردند، زینب با اینکه انگیزه‏ی سخن گفتن برایش مهیا بود، اما از گفتن غیرحق پرهیز کرد، ورع ورزید، و جز حقیقت چیزی نگفت، عایشهل می‏گوید: پیامبر ج درباره‏ی من از زینب می‏پرسید: «ای زینب تو در این باره چه می‏دانی؟ چه دیده‏ای؟ گفت: «ای پیامبر خدا، به خدا قسم جز خوبی و نیکی از او چیزی ندیده‏ام!» این چنین او پیش پیامبرع از عایشهل دفاع کرد، و خداوند با ورع و پرهیزکاری او را حفظ کرد». [۴۶۳]

[۴۶۳] صحیح است: به روایت بخاری (۲۶۶۱) بخش الشهادات، باب تعدیل النساء بعضهن بعضاً، و مسلم (۲٧٧۰) بخش التوبة، باب فی حدیث الإفک و قبول توبة القاذف.