تقوی

تقوی جایگاه والا و مقام پربرکتی است. تقوی اساس دین است و زندگی بدون تقوی زندگی نیست، بلکه غیرقابل تحمل و پایین‏تر از زندگی چهارپایان است. انسان بی‏تقوا صلاح نمی‏یابد. گنج گرانبهایی است که هرکس به آن دست یابد گوهرهای نایاب، خیر زیاد، روزی بزرگوارانه، کامیابی بزرگ، غنیمت فراوان و دست مایه‏ی عظیمی پیدا می‏کند، گویی تمام خیر و برکت‌های دنیا و آخرت گردآورده شده و همه در زیر این خصلت اخلاقی گنجانده شده است.

بنگرید در قرآن چگونه از آن یاد شده است، چه فواید، ثواب و سعادتی با آن ذکر شده است! تقوی خود زندگی کریمانه و سایه‏ی دل انگیزی است که زیستن در آن لذتبخش و وصف ناشدنی است، اکنون ببینیم تقوا چیست؟ چگونه به دست می‏آید؟ چه ثمره‏هایی دارد؟ مراتبش کدام است؟ چه چیزهایی برای ر سیدن به آن انسان را یاری می‏کند؟