صفحه نخست اخلاق اسلامی کردارهای قلب - ترجمه اعمال القلوب وظیفه‏ی ما در برابر نعمت‌های خداوند

وظیفه‏ی ما در برابر نعمت‌های خداوندأ

ما انسان‌ها در برابر نعمت‌های بی‏کرانی که خدا برایمان فراهم کرده، چند وظیفه داریم که باید آن را به انجام برسانیم: فروتنی در برابر او، مانند فروتنی شاکر در برابر کسی که او را شکر می‏گوید، دوست داشتن خدا آن گونه که شایسته‏ی انسان شکرگزار است، اعتراف به نعمت‌هایش، تمجید و ستایش او به خاطر نعمت‌ها، و اینکه از آن در راستای رضایت او استفاده کند و آن را در مواردی که خداوند دوست ندارد به کار نگیرد.

شکرگزاری نیز همانند نعمت‌ها نسبت به هم یکی از دیگری برتری دارد. نوع و میزان شکرگزاری انسان‌ها با هم تفاوت دارد. شکر از خدا هم با قلب انجام می‏شود و هم با زبان و دیگر اندام‌های بدن.