شکر

با سپاس پرودگار و درود بر پیامبرش در زنجیره درس‌های اعمال و منش‌های مربوط به دل در این بخش درباره‏ی موضوع شکر سخن می‏گوییم.

در آغاز سؤال‌هایی مطرح است: اصل شکر چیست؟ حقیقت لغوی آن چیست؟ در شرع به چه معناست؟ چه جایگاهی دارد و قواعدش چیست؟ چند معنا دارد؟ مردم از لحاظ شکرگزاری چند دسته‏اند؟ درجه‏ها و ارکان آن کدامند؟

در این جا پاسخ به این سؤال‌ها و مسایل دیگر و تأملی در زندگی شاکران به طور مفصل بیان می‏گردد.