صفحه نخست اخلاق اسلامی کردارهای قلب - ترجمه اعمال القلوب ۱- یاد فضل خداوند بر بنده در مرا حل پیشین زندگی

۱- یاد فضل خداوند بر بنده در مرا حل پیشین زندگی

به یاد می‏آوریم و دردل، یاد می‏کنیم که خدا فضل و بخشش‌های زیادی بر ما داشته است؛ در آفرینش ما و درست کردن اعضایی مانند گوش و چشم‌هایمان، فراهم کردن زمین برای زندگی، فرستادن کتاب‌های آسمانی و پیامبران، بنابراین فضل خدا بر بنده در گذشته می‏تواند یکی از اسباب دست یافتن به این جایگاه بزرگ باشد.