خوف چه زمانی سودمند است؟

خوف همراه با پشیمانی و کوتاه آمدن سود می‏رساند، زیرا خوف یا ناشی از شناخت زشتی جنایت، باورداشت وعید و ترس از محروم ماندن از توبه است، یا ناشی از این است که از آن‌هایی نباشد که مورد بخشش خداوند واقع می‏شوند... یعنی مشمول اراده‏ی بخشش خداوند نگردد... و شکنجه شود!

نافرمانان در روز رستاخیز چند دسته‏اند: گروهی مشمول خواست بخشش خدا می‏شوند، و گروهی نمی‏شوند و به سوی عذاب رانده می‏شوند.