از نشانه‏های اخلاص

با یاد کردن شماری از نشانه‏های اخلاص سخن را به پایان می‏رسانیم:

۱- احساس مسؤولیت نسبت به کار، همانند آن است که برای دین صورت بگیرد.

۲- کارهای نهانی بزرگتر و بیشتر از کارهایی باشد که آشکارا انجام شود.

۳- اقدام به کار و امید به پاداش.

۴- شکیبایی و تحمل و گله‏مند نبودن.

۵- تلاش برای پنهان داشتن کار.

۶- کار را به خوبی و مخفیانه انجام دادن.

٧- زیاد پنهانی کار نیک کردن.

این‌ها همه از نشانه‏های اخلاص است. آن چه گذشت گزیده‏یی از چیزهایی بود که توانستیم درباره‏ی اخلاص یاد کنیم. به این بسنده می‏کنیم. سخن از اخلاص تا همین جا برای ما میسر است. امیدواریم خداوند ما و شما را از مخلصان قرار دهد، دل‌های ما را پاکی ببخشد و کارهایمان را از ریا و نفاق و باورهای ناشایست پاک نگه دارد.