اخلاص در سجده

پیامبر ج گفت: «ما من عبدٍِِ یَسجُد لله سجدةً إلَّا رَفعُه اللهُ بها درجةً و حطَّ عنه بها خطیئةً»: «هر کس برای خدا به سجده بیفتد خداوند درجه‏یی او را بالا می‏برد و گناهی را از او پاک می‏کند». [۳۵]

[۳۵] احمد (۲۱۸۶۵) و مسلم (۴۸۸) بخش نماز، باب فضل السجود و الحث علیه، نسائی (۱۱۳٩)، و ابن ماجه (۱۴۲۳) از حدیث ثوبان بنده‏ی پیامبر ج روایت کرده‏اند.