صفحه نخست اخلاق اسلامی کردارهای قلب - ترجمه اعمال القلوب نمونه‏هایی از متون دینی درباره‏ی اخلاص

نمونه‏هایی از متون دینی درباره‏ی اخلاص

در دین متونی در زمینه‏‏های متعددی درباره‏ی جایگاه و اهمیت اخلاص برای یادآوری آن به بندگان آمده است: