صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان - جلد دوم باب ۳: حرام بودن گوشت حیوان‌هاى درنده‌اى که داراى ...

باب ۳: حرام بودن گوشت حیوان‌هاى درنده‌اى که داراى دندان‌هاى نیش‌دار هستند، و حرام بودن گوشت پرندگانى که داراى چنگال مى‌باشند

۱۲۶۰- حدیث: «أَبِي ثَعْلَبَةَس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ج نَهى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ» [۶۵۰].

یعنی: «ابو ثعلبهس گوید: پیغمبر ج از خوردن گوشت درندگانى که داراى دندان‌هاى ناب هستند (که بوسیله آن‌ها حیوانات را مى‌درند) نهى مى‌کرد».

«ناب: دندان نیش‌دار و تیز و یک ریشه است که در کنار دو دندان جلوى حیوان درنده قرار دارد و به وسیله آن گوشت سایر حیوانات را مى‌درد».

[۶۵۰] أخرجه البخاري في: ٧۲ كتاب الذبائح والصيد: ۲٩ باب أكل كل ذي ناب من السباع.