باب ۳۸: اجر و ثواب کمک به مجاهدینى که در راه خدا جهاد مى‌کنند، و تهیه وسیله سوارى و غیره براى آنان و کمک کردن به خانواده مجاهدین در مدّتى که در جهاد هستند

۱۲۳٩- حدیث: «زَيْدِ بْنِ خَالِدٍس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ج، قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا» [۶۲۸].

یعنی: «زید بن خالدس گوید: پیغمبر ج فرمود: کسى که یک مجاهد در راه خدا را به وسایل لازم مجهز کند مانند اینست که خود به جهاد رفته باشد، کسى که به جاى مجاهد در منزل او بماند و با صداقت و پاکى با خانواده او رفتار کند و به آنان کمک کند مثل این است که به جهاد رفته باشد».

[۶۲۸] أخرجه البخاري في: ۵۶ كتاب الجهاد والسير: ۳۸ باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير.