باب ۵: فریب دادن کافر در حال جنگ جایز است

۱۱۳۴-حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ج: الْحَرْبُ خُدْعَةٌٌ» [۵۲۳].

یعنی: «جابر بن عبداللهس گوید: پیغمبر ج گفت: جنگ با کافران مشتمل بر فریب و تاکتیک مى‌باشد (و با فریب و تاکتیک باید آنان را شکست داد)».

۱۱۳۵-حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَس، قَالَ: سَمَّى النَّبِيُّ ج الْحَرْبَ خُدْعَةً» [۵۲۴].

یعنی: «ابو هریرهس گوید: پیغمبر ج جنگ را فریب و تاکتیک نام نهاد».

[۵۲۳] أخرجه البخاري في: ۵۶ كتاب الجهاد: ۱۵٧ باب الحرب خدعة. [۵۲۴] أخرجه البخاري في: كتاب الجهاد: ۱۵٧ باب الحرب خدعة.