باب ٩: حرام بودن قیمت سگ و پولى که فالگیران و رمالان و کاهنان و مدّعیان دانستن علم غیب مى‌گیرند و پولى که زن فاحشه در مقابل خودفروشى مى‌گیرد

۱۰۱۰- حدیث: «أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ج نَهى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» [۳٩۱].

یعنی: «ابومسعود انصارىس گوید: رسول خدا از قیمت سگ، و اجرتى که زن بدکاره در مقابل بدکارگى مى‌گیرد، و از پرداخت مزد به عنوان پاداش و قدردانى به فالگیران و کاهنان و کسانى که از آینده دیگران سخن مى‌گویند و سرنوشت مردم را تعیین مى‌کنند، نهى نموده است».

(لازم به توضیح است علماء کاهن را چنین تعریف نموده‌اند: کاهن کسى است که از آینده کائنات خبر مى‌دهد و ادّعا مى‌کند که بر اسرار و رازهاى جهان آگاه است، و بر آن‌ها مطّلع مى‌باشد، و مردم را از حوادث آینده باخبر مى‌نماید، و یا ادّعا مى‌کند که بر جن تسلّط دارد و بوسیله جن از اخبار و حوادث آینده آگاه مى‌شود، و در مقابل عرّاف کسى است که ادّعا مى‌کند که مى‌داند اشیاء دزدیده شده کجا هستند و مى‌تواند آن‌ها را پیدا کند، با توجّه به این حدیث شریف که مزد کاهنان را با مزد فاحشه گرى و بهاى سگ ذکر نموده است، میزان فساد چنین ادّعاهاى باطلى به خوبى مشخص مى‌شود، و بر همه مسلمانان واجب است از این گونه اشخاص فاسد دورى کنند) [۳٩۲].

[۳٩۱] أخرجه البخاري في: ۳۴ كتاب البيوع: ۱۱۳ باب ثمن الكلب. [۳٩۲] شرح نووى بر مسلم، ج ۱۰، ص ۲۳۲.