باب ۶۵: کسى که نیاز داشته باشد جایز است سوار شترى شود که براى قربانى همراه خود به حج مى‌برد

۸۳۳- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ج رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ارْكَبْهَا فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ: ارْكَبْهَا قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ» [۲۰۱].

یعنی: «ابو هریره گوید: پیغمبر ج مردى را دید که شتر قربانى را به دنبال خود مى‌کشد، فرمود: «بر آن سوار شو». آن مرد گفت: این شتر قربانى است، پیغمبر ج گفت: «بر آن سوار شو». باز آن مرد گفت: آخر این شتر قربانى است، در دفعه سوم یا در دفعه دوم پیغمبر ج گفت: واى بر تو، بر آن سوار شو».

۸۳۴- حدیث: «أَنَسٍس، أَنَّ النَّبِيَّ ج، رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ارْكَبْهَا قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: ارْكَبْهَا ثَلاَثًا» [۲۰۲].

یعنی: «انس گوید: پیغمبر ج مردى را دید که یک شتر قربانى را به دنبال خود مى‌کشد، به او گفت: «بر آن سوار شو». آن مرد گفت: این شتر قربانى است، پیغمبرج گفت: «بر آن سوار شو». باز آن مرد گفت: آخر این شتر قربانى است، باز پیغمبرج براى سومین بار گفت: بر آن سوار شو».

[۲۰۱] أخرجه البخاري في: كتاب الحج: ۱۰۳ باب ركوب البدن. [۲۰۲] أخرجه البخاري في:۲۵ كتاب الحج: ۱۰۳ باب ركوب البدن.