باب ۲٧: قضاى روزه براى مرده

٧۰۴- حدیث: «عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ج، قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» [۶۰].

یعنی: «عایشه گوید: پیغمبر ج فرمود: کسى که بمیرد و روزه رمضان را بر عهده داشته باشد وارث و نزدیکان او مى‌توانند به جاى او روزه بگیرند».

٧۰۵- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ج، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضى» [۶۱].

ابْنِ عَبَّاسٍ ۲، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ج، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ !» قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُ أَنْ يُقْضَي».

أخرجه البخاری فی: ۳۰یعنی: «کتاب الصّوم: ۴۲یعنی: «باب من مات وعلیه صوم.

یعنی: «ابن عباس گوید: یک نفر پیش پیغمبر ج آمد و گفت: اى رسول خدا! مادرم مرده است، و روزه یک ماه را بر عهده دارد، آیا من روزه این ماه را براى او قضا نمایم؟ پیغمبر ج فرمود: بلى، (روزه قضا دین و طلب خدا است) و دین خدا سزاوارتر است که اداء شود تا دین دیگران».

(علماء در مورد قضاى روزه رمضان براى مرده اختلاف نظر دارند شافعى دو نظر دارد، مشهورترین آن‌ها این است که روزه واجب مرده قضا نمى‌شود ولى قول دوم آن که امام نووى آن را ترجیح مى‌دهد مى‌گوید روزه فوتى واجب بر مرده به وسیله وارث و نزدیکان او قضا مى‌شود).

[۶۰] أخرجه البخاري في: ۳۰ كتاب الصوم: ۴۲ باب من مات وعليه صوم. [۶۱] أخرجه البخاري في: ۳۰ كتاب الصوم: ۴۲ باب من مات وعليه صوم.