مشخصات کتاب

ترجمه فارسی اللؤلؤ والمرجانجلد دوم


تأليف:

محمد فؤاد عبدالباقی


مترجم:

ابوبکر حسن زاده