ملاک حق در نظام جمهوری

یکی از بزرگ‌ترین ضررها و پیامدهای شومی که مذهب تشیع صفوی و نظام حاکمه آن دارد این است که مردم آن برای تشخیص حق از باطل افراد را ملاک کار خود می‌گیرند نه اینکه خودشان برای پیدا کردن حقیقت تحقیق و تلاش کنند، و چون نظام جمهوری به اصطلاح اسلامی از روحانیون شیعه است و حالتی مقدس دارد، عوام ساده هم افراد عمامه دار و اولاد پیغمبر و ولی فقیه و یک پارچه نور و... را می‌بینند و فکر می‌کنند حق همین‌ها هستند.

شما ببینید چنانچه در رژیم شاهنشاهی فساد و انحرافی رخ می‌داد همه مردم آن را در بوق و کرنا می‌کردند (البته باز هم به اشاره آخوندها نه اینکه خودشان بفهمند) و هنوز پس از سی سال از رفتن آن رژیم نشسته‌اند و سریال و فیلم علیه آن درست می‌کنند و نشان مردم می‌دهند، ولی هزاران فساد و انحرافی که در نظام آخوندها می‌باشد اصلاً مورد توجه کسی نیست و دائم روی آن خرابکاریها سرپوش می‌گذارند. اگر هم کسی اعتراضی به روحانیون و رجال حکومتی و یا رهبر کند مردمی که ملاک حق را در سید بودن و آخوند بودن می‌بینند فوراً می‌گویند: ای آقا، این خرابی‌ها چه کار به آخوندها دارد!! چه کار به خمینی و خامنه‌ای دارد!! این بیچاره‌ها که تقصیری ندارند!! یک نفر مفسد و دزد بوده، بقیه آن‌ها خوب هستند!! و هزار مزخرف دیگر تحویل آدم می‌دهند. اکثر فسادهایی که در رژیم شاهنشاهی بوده، صد پله بدتر از آن در رژیم آخوندها وجود دارد، در رژیم قبلی فساد، بی‌بند و باری و فحشا بوده و اکنون بسیار بیشتر شده، در رژیم قبلی تورم و گرانی نبوده ولی اکنون گرانی و تورم سر به آسمان گذاشته، در رژیم قبلی مشکل مسکن [۸۴] و کار و ازدواج نبوده ولی اکنون هست، مشکل عقب و جلو بردن ساعت رسمی کشور و پول آب و برق و چیزهای دیگر.

پس چطور شد هم اکنون وجود این انحرافات هیچ اشکالی ندارد و کسی هم معترض نمی‌شود؟ چون اشخاص ملاک حق شده‌اند، چون در رژیم قبلی شاهی با تاج زرین رهبر بوده ولی در رژیم فعلی سید اولاد پیغمبر با عمامه‌ای بر سرش رهبر شده و یک پارچه نور است و هر کاری انجام داد اشکالی ندارد.

در دین اسلام چیزهایی به نام سید و غیر سید، روحانی و غیر روحانی، مداح و غیر مداح نداریم و تمامی این‌ها ساخته دست فرقه بازان است. در اسلام میزان ارزش هر شخص به میزان تقوای اوست.

پیامبرص فرموده: «ألا إن الناس من آدم، وآدم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم». یعنی: «هشیار باشید که همه انسان‌ها از آدم پدید آمده‌اند و آدم از خاک (پس مغرور نباشید) و بدانید گرامی‌ترین انسان‌ها نزد خدا پرهیزکارترین آن‌هاست» [۸۵].

[۸۴] در اوایل انقلاب در روزنامه کیهان نوشته بودند: خانه نخرید، ما شما را صاحب خانه می‌کنیم!!!!. [۸۵] الفقيه ۴/۳۶۳/۵٧۶۲.