عملکرد نظام در این سی سال

در گذشته که رادیو، تلویزیون، روزنامه و رسانه‌های مختلف وجود نداشت انتظار زیادی هم از رهبران یک جامعه نمی‌رفت که بطور کامل و مقتدر بتوانند تمامی اعتقادات و دستورات و راهنمائی‌های خود را به گوش مردم برسانند و معمولاً نامه‌های خود را برای اوامر خود توسط پیک و چهارپا می‌فرستادند. اما در ابتدای انقلاب در ایران ٩۸ درصد از مردم به شما رای دادند، یعنی همه گوش به فرمان شما بودند، عزیزترین چیزشان یعنی جان و حتی بچه‌هایشان را دادند [٧۴]، تمامی رسانه‌ها چون رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها، منبرها، مساجد، کتاب‌ها، آموزش و پرورش، کتب درسی، سینما و... در دست شما بوده و هست [٧۵]، برای تعلیم و تربیت مردم چه کردید؟ چرا فرهنگ مردم اینقدر مبتذل شده؟ بسیاری نیز از دین گریزان شده‌اند و تقریباً همه دنیا دوست، مادی، تجمل گرا و رفاه طلب شده‌اند، جوانان هم به سمت ماهواره، فساد و اعتیاد رو کرده‌اند. نمی‌گوئیم: صد در صد، ولی آیا شما بی‌تقصیر هستید، با این همه امکاناتی که داشتید. اگر خودتان هم معترف هستید که هنوز پس از سی سال نتوانسته‌اید جامعه‌ای ایده آل درست کنید [٧۶]، پس بیجا کردید حکومت را در دست گرفتید. خنده دار اینجاست که دائم هم نشسته‌اند و به حکومت خلفا در ۱۴۰۰ سال پیش ایراد می‌گیرند که چرا فلان کردند و چرا فلان نکردند، کسی نیست به این‌ها بگوید: شما چه کردید؟ آن‌ها که همه مربوط به گذشته است. البته سیاست ایشان نیز همین است که فکر شما مردم ساده را به گذشته مشغول کنند و به اختلاف فلان با فلان تا مبادا کسی کمی تعقل کند و بخواهد به خود آخوندها ایرادی بگیرد و دائم بنشیند از صبح تا شام برای اهل بیت گریه و زاری کند و زیارت بخواند و به زیارت برود، آخوندها هم حکومتشان را داشته باشند و هر کاری خواستند به نام اسلام انجام دهند.

[٧۴] نمی‌دانیم امثال خمینی در آن دنیا چه وضعی دارند چون با آن پیروی شدیدی که مردم از او داشتند و همه گوش به فرمان او بودند به راحتی می‌توانست اسلام حقیقی را بر پا سازد و جلوی انحرافات مختلف را بگیرد ولی چنین نکرد بلکه بیشتر به ترویج خرافات و خرابی‌ها کمک کرد. [٧۵] مخالفین با نظام هیچ جایی در این رسانه‌ها ندارند و اگر روزنامه‌ای انتقادی کند فوراً تعطیل می‌شود که نمونه آن پس از انقلاب بوده است. [٧۶] همانطور که بارها از زبان رجال حکومتی ایشان شنیده ایم که هر موقع مهدی ظهور کند جامعه ما ایده آل واقعی می‌شود!! باید گفت: پس شما بروید تا وقتی مهدی آمد خودش جامعه را درست کند و البته این صحبت‌ها را برای فریب دادن و دلخوش کردن و معطل کردن شما می‌زنند تا خودشان راحت حکومت کنند و برای شما جلسات مهدویت، انتظار و هزاران مزخرف دیگر بر پا می‌کنند.