حفظ حکومت به هر طریق

مسئله مهم دیگر این است که سپاه و رجال حکومتی که طرفدار روحانیون و سایه‌های خدا هستند به هر طریقی که شده جلوی سقوط این نظام را می‌گیرند و اینکار را به هر طریقی که باشد انجام می‌دهند. از قتل و ترور مخالفین در داخل و خارج کشور گرفته تا ساختن زندان سیاسی و حتی دینی، چون سیاست ایشان عین دیانت ایشان است، و شما نمی‌توانید بگوئید: من فقط در مورد دین صحبت می‌کنم و با سیاست کاری ندارم، چون این‌ها دین را نردبان سیاست کرده‌اند و اگر کسی بخواهد این نردبان را بردارد یا تغییری در آن ایجاد کند نابودش می‌کنند و اجازه هیچ انتقادی را نیز به رسانه‌ها یا مردم عادی نمی‌دهند و خفقان ایجاد کرده‌اند، البته اشتباه نکنید در مورد فساد و بی‌بند و باری و اعتیاد با جوانان کاری ندارند، چرا؟ برای اینکه جوان مملکت به همان دختربازی و مواد مخدر سرگرم باشد و به فکر نیفتد که چه کسانی به نام خدا و اسلام بالای سرش حکومت می‌کنند، یا به فکر نیفتد که برود به دنبال اسلام واقعی. اینکه بعضی اوقات نیز طرح مبارزه با اراذل و اوباش می‌گذارند به خاطر این است که آن اراذل کمی از حالت عادی و استاندارد جهانی خارج شده‌اند و ممکن است جفتکی بیندازند و برای حکومت خطری ایجاد کنند، برای همین فوری جلوی آن‌ها را می‌گیرند.

این تنها حکومت خدایی! برای حفظ خود حتی به دنیا و کشورهای دیگر باج می‌دهد تا بماند، چه می‌دهد؟ دلار، نفت، کمک به سوریه، اسلحه به حزب الله لبنان و مقتدا صدر در عراق، صدور گاز، برق و آبرسانی به حرمین شریف، ساختن گنبد و بارگاه طلایی در عراق و بعضی اوقات حتی جنگ و شهید و جانباز دادن و... یکی نیست به این‌ها بگوید: در خود ایران هزاران گرسنه و بدبخت وجود دارد آنوقت شما به فکر گنبد تخریب شده سامرا هستید و برای آن اشک می‌ریزید و پول می‌دهید. البته همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم این سیاست ایشان است که مردم را در بدبختی نگه دارند تا مبادا به فکر انقلابی دیگر بیفتند.

و علت وجود تمامی این بدبختی‌ها و طرز فکرهای احمقانه به خاطر داشتن عقاید منحرف و خراب است. در ذهن تمامی افراد حزب اللهی، بسیجی و سپاهی و حتی بسیاری از مردم این است که تنها فرقه شیعه اثنی عشریه بر صراط مستقیم است و بقیه منحرف و غاصب خلافت علی هستند!! و این فرقه ایده آل و خدایی ما فعلاً تنها در ایران دارای حکومت و اقتدار شده و نائب امام زمان در آن رهبر و ولی فقیه شده تا وقتیکه خود مهدی ظهور کند و ریشه تمامی مستکبرین جهانی را بکند!! [٧۲] و ایران را پایگاهی کند برای قیام خود!! پس ما شیعیان امام زمانی باید به هر نحوی که شده این حکومت را حفظ کنیم تا خود او ظهور کند و در آن موقع دیگر تمامی دنیا از آن ماست!! و همه باید سر تعظیم برای ما فرود آورند و ولایت ما سرتاسر دنیا را خواهد گرفت!!.

خوب با وجود این افکار ابلهانه عجیب هم نیست که چنین روشهایی را در حفظ حکومت خود داشته باشند و خفقان ایجاد کنند و ولایت مطلقه بگذارند یا کارهایی غیر شرعی و خلاف انسانیت انجام دهند، چون در ذهن ایشان عقاید مسخره‌ای نهفته که تا بیرون نریزند اوضاع به همین شکل است و برای رسیدن به اهداف خود از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند و آن راغیر انسانی یا خلاف شرع نمی‌دانند چون می‌گویند به خاطر حفظ نظام امام زمانی و خدایی اینکارها عیبی ندارد!! مثل وقتی که مسجدی از اهل سنت را خراب می‌کنند و می‌گویند: حالت مسجد ضرار را داشت یا وقتی دروغ می‌گویند به بهانه‌های مختلف چون تقیه، خدعه، مصلحت و...

بله، هیچ چیز بهتر از عقیده، انسان‌ها را وادار به کارهای مختلف نمی‌کند، انسان‌ها به خاطر عقیده حاضرند جان و مال خود را هم بدهند و یا انواع شکنجه و سختی‌ها را تحمل کنند و مصیبت اینجا خواهد بود که این عقاید فاسد و تحریف شده باشند نه صحیح و درست.

[٧۲] در ذهن شیعیان طوری انداخته‌اند که مهدی به هنگام ظهور به طوری عمل خواهد کرد و علم و قدرت دارد که موشک‌ها و سلاح‌های پیشرفته در مقابل او هیچ هستند!!!.