احکام کفو در ازدواج

کفو در لغت بمعنی مثل و مانند است. اصولا معیار و مقیاس شرافت دیانت و تقوی است، خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: ﴿إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ [الحجرات: ۱۳] یعنی: همانا گرامی‌ترین شما در نزد خداوند متعال پرهیزگارتر شما است. ولی چون شریعت مقدس اسلام و مجتهدین کرام رحمة الله علیهم مآل اندیشی نموده‌اند، و برای استحکام هرچه بیشتر در امر زناشوئی اهتمام ورزیده‌اند، کفائت را در امر ازدواج معتبر شمردند تا در آینده هم از مخاطرات و قطع روابط بین مسلمین بر اثر وصلت‌هائی که ممکن است اختلال در زندگانی اجتماعی مسلمین بوجود آورد جلوگیری بعمل آید.

مسئله ۱۲۲۴: کفائت یعنی هم مانندی و مثل هم بودن مرد و زن از چند جهت مورد نظر است: ۱- از لحاظ نسب، ۲- مسلمان بودن، ۳- دیانت، ۴- ثروت، ۵- کسب وپیشه.

مسئله ۱۲۲۵: برابری در نسب این است که مرد سید یا زن سیده ازدواج نماید، اگر چه یکی هاشمی و دیگری هاشمی نباشد.

مسئله ۱۲۲۶: در نسب معتبر پدر است، اگر پدر سید باشد اولاد سید می‌باشند، و اگر پدر سید نباشد اولاد سید نیستند اگرچه مادر سیده باشد.

مسئله ۱۲۲٧: برابری در اسلام بین اقوام معتبر است، لذا مردی که فقط پدرش مسلمان است کفو زنی که پدر و مادرش مسلمانند، نیست. همچنین مردی که خود مسلمان است و پدرش کافر کفو زنی که هم خودش و هم پدرش مسلمان است نمی‌باشد.

مسئله ۱۲۲۸: مردی که پدر و جد پدرش مسلمان است کفو زنی است که چند پشت آن مسلمان است.

مسئله ۱۲۲٩: مرد شرابخوار و بی‌بند وبار کفو زن دیندار و پارسا نیست.

مسئله ۱۲۳۰: کفائت از لحاظ ثروت این است که: مرد قدرت پرداخت مهریه زن را داشته باشد، لذا اگر مردی قدرت پرداخت نفقه و مهریه زن را نداشت کفو یک دختر ثروتمند نیست، ولی اگر قدرت پرداخت نفقه و مهریه را داشت و از لحاظ ثروت از زن کم‌تر بود کفوش می‌باشد.

مسئله ۱۲۳۱: برابری در کسب و پیشه این است که: هم کسب باشند و یا دو کسب نزدیک به هم داشته باشند.

مسئله ۱۲۳۲: مرد دیوانه هم کفو زن هوشیار نیست.

مسئله ۱۲۳۳: هم کفو نبودن زن و مردی که در آینده می‌خواهند ازدواج نمایند مانع ازدواج نیست، ولی اگر یک زن بدون اجازه ولی خود به ازدواج غیر کفو در آمد ولی می‌تواند ازدواج را فسخ نماید.