واکنش عمرس

عمر بن خطاب که از شنیدن این خبر از حالت عادی خارج شده بود، بر درب خانه ایستاد و فریاد زد: گروهی منافق، گمان کرده‌اند که رسول خدا ج وفات کرده است. قطعا رسول خدا ج نمرده، بلکه به ملاقات خدایش رفته است؛ همانطور که موسی÷ رفت و چهل روز از میان قومش غائب گردید و آنگاه به نزد آنان بازگشت، در صورتی که همه گفته بودند: مرده است. بخدا قسم رسول الله ج باز خواهد گشت و دست و پای کسانی را که می‌گویند: رسول خدا وفات کرده است، قطع خواهد کرد.