آغاز بیماری

روز دوشنبه بیست و هشتم یا بیست ونهم صفر سال یازدهم هجری رسول خدا ج در تشییع جنازه‌ای در بقیع شرکت کرد. وقتی باز می‌گشت، در راه دچار سردرد شدیدی شد و حرارت بدن ایشان بالا رفت تا جایی که می‌گویند از روی پارچه‌ای که رسول خدا ج بر پیشانی خود بسته بود، حرارت احساس می‌شد. رسول خدا ج ۱۱ روز در حال بیماری با مردم نماز می‌خواندند. بیماری ایشان روی هم رفته، سیزه یا چهارده روز، طول کشید.