صفحه نخست تاریخ اسلام سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم سرایا و مأموریت‌های پس از بازگشت از غزوه فتح

سرایا و مأموریت‌های پس از بازگشت از غزوه فتح

پیامبر ج پس از بازگشت از این سفر طولانی و پیروزمندانه، در مدینه اقامت نمود و از نمایندگان قبایل استقبال می‌کرد و کارگزاران را به اطراف و اکناف گسیل می‌داشت. و در عین حال کسانی را که با استکبار و سرکشی از پذیرش آیین الهی سر باز می‌زدند و نمی‌گذاشتند مردم در برابر واقعیتی تعیین کننده، تسلیم شوند، سرکوب می‌کرد. اینک تصویر کوچکی از آن اوضاع و احوال: