کشته شدگان دو طرف در نبردهای خیبر

شهدای مسلمین در نبردهای خیبر، شانزده نفر بودند: چهارتن از قریش؛ یک نفر از اشجع، یک نفر از اسلم، یک نفر از اهل خیبر و بقیه از انصار بودند. همچنین گفته شده که شهدای مسلمین در این نبردها ۱۸ تن بوده اند؛ علامه منصور پوری، آمار شهدای خیبر را ۱٩ تن آورده و گفته است: من، پس از تحقیق و پژوهش، در نهایت، ۲۳ نام را یافتم که یک نام را فقط طبری آورده است؛ یک نام دیگر نیز فقط در مغازی واقدی آمده است. یک تن به علت خوردن گوشت زهرآلود به شهادت رسید و در مورد یک تن دیگر اختلاف است که آیا در جنگ بدر شهید شده یا در خیبر؟ اما قول صحیح آن است که در جنگ بدر به شهادت رسیده است. [۵۴۰] تعداد کشته‌های یهودیان در این جنگ ٩۳ تن بوده است.

[۵۴۰] رحمة للعالمین (۲/۲۶۸- ۲٧۰)