فتح قلعه زبیر

پس از فتح قلعه‌های ناعم و صعب، یهودیان از قلعه‌های منطقه نطات به قلعه زبیر پناه بردند. قلعه زبیر، حصاری بلند بر فراز قله کوه بود و اسبان و مردان جنگی نمی‌توانستند به خاطر بلندی و راه دشوارش به آن برسند. پیامبر ج این قلعه را نیز محاصره نمود و محاصره سه روز به طول انجامید. بعد از آن مردی یهودی، نزد پیامبر آمد و گفت: ای ابوالقاسم! اگر یک ماه هم این‌ها را محاصره کنی، پروایی ندارند؛ زیرا زیر زمین، آبشخورها و چشمه‌هایی دارند که شب‌ها بیرون می‌آیند و از آن آب می‌نوشند و آب برمی دارند و دوباره به قلعه و حصار خویش باز می‌گردند و در برابر شما مقاومت می‌کنند. اگر آب را بر روی آنان ببندی، ناچار می‌شوند به میدان جنگ بیایند. بنابراین پیامبر ج آب را قطع نمود و آن‌ها نیز بیرون شدند و جنگ سختی درگرفت و تنی چند از مسلمانان به شهادت رسیدند و حدود ده نفر از یهودیان نیز کشته شدند. سرانجام رسول خدا ج این قلعه را نیز فتح نمود.