آماده باش مسلمانان

مدینه به حالت آماده باش عمومی درآمد و هیچکس بدون اسلحه از خانه‌اش بیرون نمی‌رفت و درحالت نماز گروهی از انصار از جمله سعد بن معاذ، اسید بن حضیر و سعد بن عباده، همواره مراقب و نگهبان پیامبر ج بودند و شب‌ها تا صبح از خانه پیامبر ج پاسداری می‌کردند، در داخل و اطراف و نیز در راه‌های ورودی مدینه،‌دسته‌هایی نگهبانی می‌دادند تا مبادا ناگهانی مورد یورش دشمن قرار بگیرند. چند دسته گشتی نیزدر راه‌ها و بیراهه‌های مدینه، به عملیات اطلاعاتی و گشت زنی مشغول شدند تا مبادا مسلمانان درمدینه، غافلگیر شوند.