غزوه بحران

این غزوه در واقع مانور رزمی سیصد رزمنده بود که شخص پیامبر ج آن را فرماندهی کرد. این غزوه درماه ربیع الثانی سال سوم هجری در منطقه‌ای به نام بحران روی داد.

بحران، نام معدنی در ناحیه فرع حجاز است. پیامبر ج ماه ربیع الثانی و سپس جمادی الاول را همانجا اقامت نمود و پس از آن بدون آنکه جنگی رخ دهد، به مدینه بازگشت.