درغار ثور

رسول خدا ج شب ۲٧ صفر سال ۱۴ بعثت برابر با ۱۲ یا ۱۳ سپتامبر سال ۶۲۲ میلادی خانه‌اش را به قصد غار ترک کرد. [۲٧۰]

در صورتی که آغاز سال قمری را از ماه محرم بدانیم، این ماه صفر، جزو سال چهاردهم محسوب می‌شود؛ اما گر ابتدای سال را از ماه بعثت پیامبر ج در نظر بگیریم، یقیناً ماه صفر جزو سال ۱۳ بعثت خواهد بود. عموم سیره نویسان، گاه این را مبنا قرار می‌دهند و گاه آن مبنای دیگر را می‌گیرند. به همین دلیل است که بسی اوقات سیره نویسان در ترتیب حوادث اشتباه می‌کنند. لذا ما، همه جا بنا را بر این نهاده‌ایم که ماه محرم، آغاز سال است.

پیامبر ج به خانه دوستش ابوبکرس رفت که رفیق رازدار آن حضرت ج در همه حال و هر جا بود و آنگاه از درب پشت، منزل ابوبکرس را ترک کردند و با عجله از مکه خارج شدند تا قبل از طلوع فجر مکه را در حالی ترک کرده باشندکه کسی متوجه خروجشان نشود.

از آنجایی که پیامبر ج می‌دانست قریش به زودی آن‌ها را دنبال می‌کنند، لذا راه اصلی مدینه در سمت شمال مکه را که همان ابتدا به ذهن هر کسی می‌رسید، واگذاشتند و راهی را در پیش گرفتند که کاملاً ‌مخالف آن بود؛ یعنی راه یمن را که در قسمت جنوب مکه واقع می‌شد.

پیامبر ج و ابوبکرس تقریباً پنج میل از راه را پیمودند تا آنکه به ثور رسیدند. ثور، کوهی بلند، صعب العبور، سنگلاخ و ناهموار بود؛ لذا پای مبارک آن حضرت ج زخمی شد. و نیزگفته شده که چون پیامبر ج بر روی کناره پاهایش راه می‌رفت تا رد پا گم کند، لذا پاهایش زخمی شد. به همین خاطر ابوبکرس او را بر پشت خود سوار کرد و به سختی، ایشان را به غار ثور در فراز کوه رسانید. [۲٧۱]

[۲٧۰] رحمه للعالمین ج۱، ص ۵٩ [۲٧۱] رحمه للعالمین ۱/٩۵ و مختصر سیره الرسول شیخ عبدالله نجدی ص ۱۶٧.