صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا درّ نهم: خواهرم! از غفلت بپرهیز!

درّ نهم: خواهرم! از غفلت بپرهیز!

لا تيأسنّ في النوب
من فرجة تجلو الكرب

«به هنگام گرفتارشدن به مصیبت، از گشایشی که مشکل را دور نماید، ناامید مباش».

خواهرم! از غفلت بپرهیز، غفلت، یعنی فراموشی و به یاد نیاوردن خدا و ترک نماز و روی‌گردانی از قرآن و ترک گفتن مجالس و درس‌های مفید؛ این‌ها، برخی از عوامل غفلت هستند؛ بعد از آن دل، سخت می‌گردد و بر آن مهر زده می‌شود، آنگاه دل، معروف و منکر را تشخیص نمی‌دهد و در مورد دین خدا، چیزی نمی‌فهمد. چنین انسانی، سنگدل ناراحت و بدبخت می‌شود. آری! این‌ها، عواقب غفلت در دنیا هستند؛ پس عواقب غفلت در آخرت چه خواهد بود؟!

بنابراین خواهرم! از اسباب غفلت دوری کن و همواره زبانت با ذکر خدا تر باشد، تسبیح خدا را بگو، لا اله الا الله، الحمدلله، و استغفار بگو و بر پیامبر ج در حالت نشسته یا ایستاده و یا بر پهلو، درود بفرست؛ آن وقت خواهی دید که سعادت، تو را فرا می‌گیرد و این، پیامد ذکر خداست.

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ٢٨ [الرعد: ۲۸]. یعنی: «هان! با ذکر خدا، دل‌ها آرام می‌گیرند».

تابش نور: منتظر نباش تا خوشبخت شوی و آنگاه لبخند بزنی؛ بلکه لبخند بزن تا خوشبخت شوی!

درخشش نور: خواهرم درانتظار سعادت باش نه در انتظار شقاوت.