صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا درّ دوم: غم‌ها را فراموش کن و دست به کار شو

درّ دوم: غم‌ها را فراموش کن و دست به کار شو

توكّلنا علي الرحمن إنا
وجدنا الفوز للمتوكّليـنا

«بر خداوند مهربان توکل نمودیم؛ ما موفقیت را برای توکل‌کنندگان می‌بینیم».

اگر می‌خواهی برای حل مشکل، کار مفیدی انجام دهی، خودت را به کاری سرگرم کن و یا به مطالعه و کار دشواری بپردازکه مشکل را از یاد ببری؛ چون مشغول شدن به کاری، جای اضطراب را پر می‌کند؛ فرض کنیم مشکل، بیماری فرزند است؛ از این رو پدر یا مادر باید تمام کارهای لازم را برای بهبودی فرزنداشان انجام دهند و وقت اضافی خود را درکارهای مفید و سرگرم‌کننده، صرف نمایند.

چه خوب است که انسان وقتی به هنگام بروز سختی‌ها، و مشکلات پیچیده و دشوار گذشته را به یاد آورد؛ بویژه مشکلات بزرگی که از مشکل فعلی بزرگ‌تر هستند؛ در این بحبوحه به یاد آورد که خداوند چگونه به او توفیق داد تا آن مشکلات سخت و دشوار را حل کند؛ بدین‌سان با یادآوری حل شدن مشکلات گذشته، لبخند بر لبانش نقش می‌بندد و احساس اعتماد و آرامش می‌نماید. از این‌رو انسان، احساس می‌کند که وقتی از عهده‌ی مشکلات دشوار گذشته، برآمده، لذا بهتر می‌تواند مشکل کنونی اش را حل نماید.

انسان باید به دنبال جوانب مثبت مشکلات خود باشد؛ هرچند جنبه‌های منفی مشکل بیشترند. ابن جوزی در این مورد سخن خوبی دارد که می‌گوید:‌ «هر کس، گرفتار مشکلی شد آن‌ را بیشتر از آنچه که هست، تصور کند؛ بدین‌ترتیب، مشکل، بر او آسان خواهد شد؛ همچنین به پاداش آن بیندیشد و مشکل بزرگتری را تصور نماید؛ آنگاه با خود می‌گوید: خوبست با چنین مشکلی مواجه نشده‌ام. همچنین به رفع مشکلش امیدوار باشد. زیرا بلا رفع خواهد شد اگر سختی و ناگواری مشکل، وجود نداشت، انسان، به لحظه‌های آرامش نیز امید نمی‌بست».

تابش نور: یکی از حکما می‌گوید: هرگز به خاطر آنچه نگفته‌ام، پشیمان نشده‌ام، ولی به خاطر بسیاری از حرفهایی که زده‌ام، پشیمان گشته‌ام.

درخشش نور: پروردگارا! دلهایمان را بعد از آن‌که ما را هدایت نموده‌ای، منحرف مگردان.