صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا درّ اول: تو مسلمانی و شرقی و غربی نیستی

درّ اول: تو مسلمانی و شرقی و غربی نیستی

عسي فرج يكون عسي
نعلّل نفسنا بعسي

«شاید گشایشی بیاید؛ ما به خودمان با واژه‌ای همچون «شاید»، دلجویی می‌دهیم».

این اندرز یک زن مسلمان آلمانی است:

«فریب غرب و افکار و مدهای آن را نخورید، همه‌ی این‌ها، دسیسه‌هایی که آن‌ها می‌خواهند به وسیله‌ی آن، ما را به تدریج از دینمان دور کنند تا بر دارایی‌های ما مسلط شوند.

اسلام و نظام خانوادگی آن، با زن مناسب و سازگار است؛ چون طبیعت زن، بدین‌گونه است که باید در خانه بماند؛ شاید بپرسید چرا؟ چون خداوند، مرد را از زن قوی‌تر آفریده و تحمل و توان فکری و جسمی مرد، از زن بیشتر است؛ خداوند، زن را عاطفی و احساساتی آفریده است و بدین‌ترتیب زن، از قدرت بدنی مرد برخودردار نیست. ویژگی‌های طبیعی زن، تا حد زیادی با مرد فرق می‌کند؛ بنابراین منزل، جای اوست؛ زنی که شوهر و فرزندانش را دوست دارد، بدون دلیل خانه‌اش را ترک نمی‌کند و همنشین بیگانگان نمی‌شود. ۹۹% زنان غربی، بعد از آن نگونسار و بدبخت شده‌اند که خودفروشی کرده‌اند. بدین‌ترتیب، چیزی به نام ترس از خدا، در دلهایشان معنا ندارد.

خروج انبوه زنان غربی برای کار کردن سبب شده تا مرد، نقش زن را بازی کند؛ بنابراین مرد، درخانه می‌نشیند، ظرفها را می‌شوید و از بچه‌ها مراقبت می‌کند و شراب می‌نوشد. آری! اسلام، از اینکه مرد، با زنش در خانه همکاری کند، منع نکرده است؛‌ بلکه به این کار تشویق هم می‌نماید، ولی نه تا حدی که نقش‌ها، عوض شوند.

تابش نور: زیبا باش، جهان را زیبا می‌بینی.

درخشش نور: آسانترین راه را برایت فراهم می‌آوریم.