صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا الماس اول: کلیدهای موفقیت

الماس اول: کلیدهای موفقیت

دار متي ما أضحكت في يومها
أبكت غداً قبـحاً لها مــن دار

«چه بد خانه‌ای است دنیا که یک روز انسان را می‌خنداند و روز بعد می‌گریاند».

ـ کلید عزت: اطاعت از خدا و پیامبرش.

ـ کلید روزی: تلاش و استغفار و پرهیزگاری.

ـ کلید بهشت: توحید.

ـ کلید ایمان: اندیشیدن و تدبر در آیات و آفریدهای خدا.

ـ کلید نیکی: صداقت و راستی.

ـ کلید زنده ماندن دل: تدبر در قرآن، تضرع و دعای سحرگاهی، اجتناب از گناهان.

ـ کلید علم: خوب پرسیدن و خوب گوش دادن.

ـ کلید موفقیت و پیروزی: صبر و بردباری.

ـ کلید رستگاری: تقوا.

ـ کلید افزایش نعمت: شکر.

ـ کلید علاقه‌مند شدن به آخرت: بی‌علاقگی به دنیا.

ـ کلید اجابت: دعا.

تابش نور: لبخند، پرتوی از پرتوهای خورشید است.

درخشش نور: پروردگارا! از جانب خود، رحمتی به ما عطا کن.