صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا مرجان دوم: خواهرم! بپرهیز....

مرجان دوم: خواهرم! بپرهیز....

لا يملأ الأمر صدري قبل موقعه
و لا أضيـق به ذرعـاً إذا وقعا

«دلم به اتفاقی که هنوز نیفتاده، مشغول نیست و وقتی که رخ دهد، از آن به تنگ نمی‌آیم».

خواهرم! از مشابهت با زنان کافر و فاسد و از همانندی با مردان بپرهیز. پیامبر ج فرموده است: «لعنت خدا بر مردانی باد که خود را همانند و شبیه زنان می‌کنند و لعنت خدا بر زنانی که خود را به مردها شبیه می‌نمایند».

خواهرم! از تمام چیزهایی که خداوند را ناخشنود می‌کند، بپرهیز. عوامل ناخوشنودی خداوند در احادیث بیان شده است؛ مانند: خود را همانند مردان نمودن، تنها نشستن با مرد بگانه، سفر بدون محرم، بی‌حیایی، بی‌حجابی و فراموش کردن پروردگار. این‌ها همه کارهای زشتی هستند که دل را سیاه می‌کنند و باعث ظلمت و بدبختی در دنیا و آخرت می‌شوند. متأسفانه این چیزها، در میان زنان مسلمان رواج یافته‌اند.

تابش نور: برای زیبا بودن، باید زیبا بیندیشی.

درخشش نور: پروردگارا! گناهانمان را بیامرز و زیاده‌روی‌هایمان را ببخش.