صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا مروارید هفتم: نیکی به دیگران، غم‌ها را از بین می‌ب...

مروارید هفتم: نیکی به دیگران، غم‌ها را از بین می‌برد

فهبك ملكت أهل الأرض طرّا
و دان لك العباد فكان ماذا؟!

«فرض کن که مالک تمام دنیا شدی و همه، در برابر تو سر تسلیم فرو آوردند، خوب که چه»؟!

احادیث فراوانی از پیامبر ج در مورد سخاوت و بخشش روایت شده است؛‌ این احادیث، یا به سخاوت و بخشش تشویق نموده و یا آن را ستوده است. همچنین از خودگذشتی زن و لذت پذیرایی از میهمانان و دوستان مورد ستایش قرار گرفته است. ام‌المؤمنین عایشهل روایت می‌کند که آن‌ها، گوسفندی ذبح کردند. پیامبر ج فرمود «چه از آن باقی مانده است؟» عایشه گفت: «چیزی جز شانه‌ی آن باقی نمانده است». پیامبر ج فرمود: «همه‌ی آن، جز شانه‌اش، باقی مانده است».

بدین‌سان رسول‌خدا ج برای خانواده‌اش توضیح داد که پاداش آنچه صدقه کرده‌اند، تا قیامت ماندگار است، و از پاداش مقداری که خودشان، آن را مصرف نموده‌اند، بهره‌ای نمی‌برند. این، یادآوری زیبایی برای تشویق، صدقه دادن به قصد رضامندی خداست. پیامیر ج به اسماء خواهر عایشهل توصیه نمود که در راه خدا صدقه دهد تا خداوند، بیشتر از فضل خویش او را بهره‌مند سازد. اسماء می‌گوید:‌ پیامبرخدا ج به من گفت: «ببخش و انفاق کن و بخل مورز که درباره‌ی تو، بخل خواهد شد».

در روایتی دیگر آمده است: «انفاق کن و ببخش و مشمار که خداوند برایت می‌شمارد و بخل مورز که آنگاه خداوند، (نعمتش را) از تو دریغ می‌دارد».

تابش نور: درد و بحران و سختی، همانند سیاهی شب، از بین می‌روند.

درخشش نور: نعمت، عروسی است که مهریه‌اش، شکرگذاری می‌باشد.