صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا مروارید اول: عزیز‌ترین دوست کیست؟

مروارید اول: عزیز‌ترین دوست کیست؟

و ما النفس إلا حيث يجعلها الفتي
فإن أطعمت تاقت و إلا تسلّت

«نفس انسان به هر گونه‌ای که با آن رفتار شود، عادت می‌کند؛ اگر خواسته‌هایش برآورده گردد، سرکش ‌می‌شود و گرنه، مهار می‌گردد».

خواهرم! او را از همه‌ی مردم بیشتر دوست داشته باش...!

خواهرم! آیا تاکنون از خودت پرسیده‌ای که چقدر پیامبر خدا ج را دوست داری؟ و آیا می‌دانی که نشانه‌ی واقعی بودن این دوستی، آن است که از دستوراتش اطاعت کنی و تمام آنچه را که او از آن نهی کرده، رها کنی؟

خواهرم! دراحساسات خود بازبینی کن و عواطف و محبت را قبل از همه به خدا معطوف بدار پس از خدا، کسی را دوست بدار که خداوند، بوسیله‌ی او ما را از گمراهی نجات داده است. اگر می‌خواهی در بهشت جایی عالی و بلند داشته باشی، همواره حدیث پیامبر ج را به یاد داشته باش که می‌فرماید: «انسان با کسی است که او را دوست می‌دارد». باید دانست که نخستین نشانه‌ی محبت با رسول خدا ج انجام دادن کارهایی است که آن حضرت ج به آن امر نموده است؛ پس چگونه می‌توان ادعای دوستی پیامبر را نمود، اما از سنت و فرمان او پیروی و اطاعت نکرد؟

خواهرم! سیرت و زندگی‌نامه‌ی پیامبر ج را مطالعه کن و بخوان و از چند و چون اخلاق بزرگ او و سخن پاک و گذشت و پرهیزگاری و بی‌میلیش به دنیا آگاه شو. خواهرم! اخلاقت را عوض کن و آن را به اخلاق پیامبر ج شبیه گردان.

تابش نور: زن نوح و لوط در زمینه‌ی اعتقادی خیانت کردند و خوار شدند؛ اما آسیه و مریم، ایمان آوردند؛ بنابراین گرامی‌ گشتند.

درخشش نور: من نزدیکم و دعای دعا‌ کننده را می‌پذیرم، وقتی که مرا به فریاد بخواند.