صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا انگشتر سوم: بد‌شگونی، غم و ناراحتی می‌آورد

انگشتر سوم: بد‌شگونی، غم و ناراحتی می‌آورد

ربّ أمر سـرّ آخره
بعد ما ساءت أوائله

«چه بسیار کارهایی که آغازشان ناراحت کننده بوده، ولی پایان‌ شادی‌آوری داشته‌اند».

دوست و رفیق، بر رفتار و اخلاق انسان تأثیر می‌گذارد، پس اگر همراه انسان از قبیل دوست یا شریک زندگی و یا همنشین و رفیق، خون‌سرد، خوشرو، راحت و نسبت به زندگی، امیدوار و خوش‌بین باشد، این صفت‌های خوب را به انسان منتقل می‌کند، و اگر ترشرو، پریشان و ناراحت و بدبین باشد، جرایم هولناک اضطراب را پیرامون همراه و دوست خود می‌گستراند و بدین‌ترتیب صفت‌های بد از او به دوستش سرایت می‌کنند. تنها، همراهان و اطرافیان انسان، بر رفتار و اخلاقش، تأثیر نمی‌گذارند؛ بلکه کتاب‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی، بعضی با خوش‌بینی به زندگی نگاه می‌کنند و بعضی، اضطراب‌آور و بعضی آرام‌بخش هستند و کتاب‌ها همانند فصل‌ها می‌باشند؛ بعضی بهار و بعضی پاییزند. اگر انسان بتواند کتاب‌هایی را مطالعه کند که به مبارزه و موفقیت و اعتماد به نفس تشویق می‌کنند و در انسان، حس خوش‌بینی به وجود می‌آورد، به راستی که پنجره‌ای به روی زندگی انسان می‌گشایند که از آن نسیم نعمت و شادی می‌وزد و اگر انسان، کتاب‌های اضطراب‌آور و بدبین‌کننده مطالعه نماید، مفاهیم این کتاب‌ها، به او سرایت می‌کنند؛ چنانکه بیماری جذام به فرد سالم سرایت می‌کند و بسا زندگی را به کام او تلخ می‌نمایند.

تابش نور: خواهرم! راه سعادت، پیش روی تو است... پس سعادت را در علم و عمل صالح و اخلاق خوب بجوی... و در کارهایت میانه‌رو باش تا بدین‌سان خوشبخت‌ شوی.

درخشش نور: پس خداوند،‌آرامش را بر آنان فرود آورد.