صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا گوهر دوم: سعادت را با پول نمی‌توان خرید

گوهر دوم: سعادت را با پول نمی‌توان خرید

النفس راغبة إذا رغبتها
و إذا تردّ قليـــل تقنـع

«و نفس را اگر مشتاق و علاقه‌مند بار آوری میل و رغبت پیدا می‌کند واگر آن‌را به چیز اندکی عادت دهی، قانع می‌شود».

بسیاری، جوانی و سلامتی خود را صرف جمع‌آوری مال و ثروت کرده و سپس در تمام عمر تمام دارایی خود را خرج نموده‌اند تا سعادت و خوشبختی را به دست بیاورند؛ اما فقط شقاوت و بدبختی عایدشان شده است. بسیاری از این‌ها، تمام دارایی خود را صرف کرده‌اند تا جوانی را به دست بیاورند؛ اما پیری، از همه‌سو به آن‌ها هجوم آورده است، همچنین مال وثروت خود را برای به دست آوردن سلامتی صرف کرده‌اند، اما به بیماری سختی دچار گشته‌اند!

یکی از بازیگران معروف می‌گوید: تنها آرزوی من در زندگی، پول زیاد بود.

او گمان می‌کرد که با پول می‌تواند تا صد سال به عنوان خوشبخت‌ترین مرد دنیا زندگی کند!، او یقین داشت که بوسیله‌ی پول، می‌تواند به همه‌ی آرزوهای خود برسد و بر این باور بود که بوسیله‌ی پول، آرزوها و دنیا پیش او با فروتنی و خواری، کرنش خواهند کردو بدین‌سان بعد از بیست ‌سال، خداوند، چندین برابر آرزوهای این شخص، به او پول و سرمایه داد؛ اما تندرستی و جوانی و آرزوها را از او گرفت! این بازیگر، با گریه و اشک، می‌گوید: «کاش از خدا مال و ثروت نمی‌خواستم؛ ای کاش از او می‌خواستم که صد سال فقیرانه زندگی می‌کردم و خوراکم باقلای پخته بود و در راهروی قطار شهری روی پا می‌ایستادم تا پول بلیط ندهم! این بازیگر ارزش تندرستی را زمانی درک کرد که آن را از دست داده بود؛ او، نمی‌دانست که پول و ثروت، نمی‌تواند تمام خواسته‌هایش را خریداری و تأمین نماید و زمانی به این حقیقت پی‌برد که ثروتمند‌ترین هنر‌پیشه‌ی مصر گردید؛ آن‌وقت او دانست که اگر همه‌ی ثروت خود را بدهد، نمی‌تواند یک روز هم بر عمرش بیفزاید!

تابش نور: انسان، نباید نصف عمر خود را در درگیری‌ها ضایع کند.

درخشش نور: و از نماز و صبر، کمک بگیرید.