صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا یاقوت نهم: روحیه‌ی خوبی داشته باش؛ زیرا جهان، خوب ...

یاقوت نهم: روحیه‌ی خوبی داشته باش؛ زیرا جهان، خوب و زیباست

و لا تجزع لحادثة الليالي
فما لحوادث الدنيا بقاء

«برای حوادث تیره‌وتار، بی‌تابی مکن؛ زیرا حوادث دنیا، ماندگار نیستند».

منظره‌ی ستارگان در آسمان زیباست؛ در زیبایی این چشم‌انداز، تردیدی نیست؛ ستارگان، واقعاً زیبا هستند و زیبایی دلربایی دارند. این زیبایی،با رنگها و اوقات مختلف تکرار می‌شوند؛ زیبایی ستارگان در صبح با زیباییشان در شام متفاوت است؛ چشم‌انداز ستارگان به هنگام طلوع با زیباییشان در غروب فرق می‌کند؛ همچنانکه زیبایی آن‌ها در شب روشن و مهتابی با زیباییشان در شب ظلمانی و تاریک متفاوت است. چشم‌انداز ستارگان، در هوای صاف با منظره‌ای در آسمان ابری و غبار ‌آلود دارند، فرق می‌کند؛ بلکه چشم‌انداز ستارگان در هر لحظه با لحظه‌ی دیگرشان متفاوت است؛ رصد آن‌ها از یک جا زیبایی خودش را دارد و نگاه به آن‌ها از زاویه‌ای دیگر، از جلوه‌ای دیگر برخوردار است؛ خلاصه اینکه ستارگان، زیبایی‌های گوناگونی دارند که فکر وذهن را به خود مشغول می‌کنند.

ستاره‌ی زیبایی که آن‌جا چشمک می‌زند و همچون چشمه‌ای زیباست، با درخشش خود پیام محبت را می‌رساند! و آن دو ستاره‌ی تنها که از شلوغی و انبوه ستارگان رهایی یافته و دورتر از سایر ستارگان به نظر می‌رسند، با همدیگر به خلوت نشسته‌اند!... مجموعه‌های به هم پیوسته یا جدای از هم در اینجا و آنجای آسمان، گویا گرد هم نشسته‌اند و در شب شادی آسمان، داستان تعریف می‌کنند، ماه چقدر زیباست که شبی در خواب و فراموشی است و شبی می‌تابد و می‌درخشد؛ گاهی قسمت کمی از آن دیده می‌شود و گاهی از نو تولد می‌یابد و نمایان می‌گردد؛ شبی هم پنهان می‌شود و می‌رود!

چه زیباست فضا وکیهان گسترده و پهناور که تا چشم کار می‌کند، پهناور است. همه‌ی این‌ها، زیبایی هستند و انسان می‌تواند با آن زندگی نماید، اما این زیبایی را نمی‌توان با کلمات و جملات توصیف کرد!

تابش نور: باید واقعیتهای گریز ناپذیر را پذیرفت؛ مگر ناراحتی و پریشانی، فایده‌ای دارد؟

درخشش نور: و همچون جاهلیت پیشین درمیان مردم ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید.