صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا یاقوت ششم: زنی که در سختی‌های روزگار، یاریگر شوهرش...

یاقوت ششم: زنی که در سختی‌های روزگار، یاریگر شوهرش بود

هي حالان شدة و بلاء
و سجالان نعمة و رخاء

«زندگی، آمیخته‌ای از سختی و بلا و نعمت و آسایش است».

در کتاب‌های سیرت آمده که فاطمه‌ی زهرا دختر رسول خدا ج روزها را با گرسنگی سپری می‌کرد؛ شوهرش علیس دید که رنگ فاطمه زرد شده است؛ بنابراین پرسید: فاطمه! تو را چه شده است؟ گفت: سه روز است که در خانه چیزی نداریم! علی گفت: چرا به من چیزی نگفتی؟ گفت: پدرم، پیامبر خدا شبی که به خانه‌ی بخت رفتم، به من فرمود: «ای فاطمه! اگر علی چیزی آورد آن‌را بخور و اگر نه از او چیزی مخواه»!

بسیاری از زنان در خالی کردن جیب‌ شوهرانشان تخصص دارند؛ برخی از این‌ها، طاقت دیدن پول در جیب شوهرانشان را ندارند؛ لذا در خانه حالت اضطراری اعلام می‌کنند و تا وقتی همه‌ی پول‌ها را از دست شوهر نگرفته‌اند، آرام نمی‌گیرند.

تردیدی نیست اگر مرد؛ یک‌بار تسلیم شود و جیبش را برای خانم، خالی کند، باز هم زن، قانع نمی‌شود و پرچم سفید صلح در خانه برافراشته نمی‌گردد؛ لذا پس از مدتی همین داستان تکرار می‌شود و گاهی هم به طلاق می‌انجامد.در آن روز شوهر، احساس رهایی خواهد کرد و اشعار بادیه ‌نشینی را زمزمه خواهد کرد که هنگام طلاق همسرش «امامه» از رنج و بدبختی رهایی یافت و این اشعار را سرود:

طعنت امامه بالطلاق
ونجوت من غلّ الوثـاق

(امامه طلاق داده شد و من از زنجیر اسارت رهایی یافتم).

بانت فلم يألم لها قلـ
بي ولـم تدمع مآقـــي

(او از من جدا شد و دلم برای او دردمند و ناراحت نشد و از چشمانم اشک سرازیر نگشت).

و دواء مالا تشتهـــ
يه النفس تعجيل الفراق

(راه رهایی از آنچه مورد علاقه نیست، این است که هر چه زودتر از آن جدا شوی).

والعيش ليس يطيب بـ
ين اثنين في غير اتفاق

(زندگی دو کس که با هم توافق ندارند، خوشایند نیست).

تابش نور: زندگی، کوتاهتر از آن است که آن‌ را کوتاهتر نمایی، پس سعی نکن که آن‌ را بیشتر از آنچه هست، کوتاه نمایی!

درخشش نور: موفقیت، در نام نیکوست.