صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا یاقوت چهارم: بندهای دهگانه‌ی سعادت

یاقوت چهارم: بندهای دهگانه‌ی سعادت

اصبر فإن الله يعقب فرجةً
و لعلها أن تنجلي و لعلها

«صبرکن؛ خداوند، گشایشی خواهد آورد و شاید مشکل رفع شود و شاید هم اتفاق دیگری بیفتد».

دکتر (دیکس) روانشناس آمریکایی می‌گوید: زندگی سعادتمندانه، هنر زیبایی است که ده بُعد دارد:

۱- به کاری بپرداز که دوست داری؛ اگر کار دلخواهت، برایت فراهم نشد، در اوقات فراغت به کاری مشغول شو که دوست داری.

۲- توجه به سلامتی، روح خوشبختی است.. یعنی در مصرف آب و غذا میانه‌روی کن، از ورزش غفلت مکن و از عادتهای مضر وزیان‌آور بپرهیز.

۳- در زندگی باید هدف داشت؛ چون هدف داشتن، به انسان نشاط و نیرو می‌بخشد.

۴- انسان زندگی را آن‌گونه که هست بپذیرد و تلخی‌ها و شیرینی‌های آن را قبول کند.

۵- انسان با وضعیت فعلی خودش زندگی کند؛ برای گذشته، حسرت نخورد و نگران اتفاقات احتمالی آینده نباشد.

۶- انسان باید در هر کار و تصمیمی، خوب بیندیشد و دیگران را به خاطر تصمیم‌هایش و آنچه برای او پیش می‌آید، سرزنش نکند.

۷- انسان به افراد پایین‌تر از خود نگاه کند.

۸- انسان خودش را به لبخند وشادی و همراهی با افراد خوش‌بین عادت دهد.

۹- برای خوشبخت کردن دیگران تلاش کند تا عطر وبوی خوش سعادت به مشامش برسد و احساس خوشبختی نماید.

۱۰- فرصت‌های زیبا را غنیمت بشمارد و آن‌ها را ایستگاههای ضروری سعادت بداند.

تابش نور: از امروز استفاده کن و آن‌را در دست بگیر؛ به دنبال چیزی باش که از بروز مسایل ناراحت‌کننده، جلوگیری کند.

درخشش نور: خداوند، هر روز در کاری است.