صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا زبرجد ششم: اخلاق شریک زندگی

زبرجد ششم: اخلاق شریک زندگی

وربّ عسر أتي بيسر
فصار معسوره يسيرا

«چه بسا، سختی، آسانی می‌آورد و دشواریهای آن آسان می‌گردد».

زن باایمان و درستکار، با تقاضاها و خواسته‌های زیاد، شوهرش را به ستوه نمی‌آورد؛ بلکه به آنچه خدا، بهره‌ی او نموده، قانع است. الگوی چنین زنی در این مورد خانواده‌‌ی پیامبرخدا ج هستند. عروه می‌گوید: خاله‌اش عایشهل می‌گفت: «دو ماه می‌گذشت و در خانه پیامبرخدا ج آتشی برای پخت و پز، برافروخته نمی‌شد؛ گفتم: خاله! پس شما با چه زندگی می‌کردید؟ گفت: با آب و خرما، اما پیامبر ج همسایگانی از انصار داشت که گوسفندان شیردهی داشتند و آن‌ها از شیر آن گوسفندان برای پیامبرخدا ج می‌فرستادند و ما، آن را می‌نوشیدیم».

تابش نور: ارزش زندگی، این است که انسان هر لحظه‌ی آن را زندگی کند.

درخشش نور: کار کردن، انرژی و نیروی محرکه‌ی آرزو و دشمن شکست است.