صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا صدف اوّل: زن خوب یعنی زندگی سعادتمندانه

صدف اوّل: زن خوب یعنی زندگی سعادتمندانه

عسي فرج يأتي به الله إنه
له كل يوم في خليقته أمر

«امید است خداوند گشایشی بیاورد؛ زیرا او، هر روز در مورد آفریده‌هایش کاری انجام می‌دهد».

زن باید هنگام باز‌گشت شوهرش به خانه، به خوبی از او استقبال کند؛ اگر شوهرش خسته و ناراحت به نظر می‌رسید، کاری نکند که او را بیشتر ناراحت نماید؛ بلکه بر‌عکس به استقبالش برود و خواسته‌هایش را در نظر بگیرد. در چنین حالتی نباید بدون مقدمه از او بپرسد که چرا گرفته و خسته‌ای؟ بلکه اندکی درنگ کند تا شاید خود شوهر، پس از در آوردن لباس بیرون و پوشیدن لباس خانه، علت ناراحتیش را بگوید؛ اگر مرد مشکلش را نگفت، زن با لحنی علت گرفتگی شوهرش را بپرسد که شوهر بفهمد همسرش، به او اهمیت می‌دهد و به خاطر حالت او پریشان است.

بدین‌ترتیب اگر زن، در خود این توان را می‌دید که می‌تواند به شوهرش در حل مشکل یاری کند، باید بلا‌فاصله دست‌بکار شود؛ زیرا در این صورت بار بزرگی را از دوش شوهر پایین گذاشه است و پس از آن شوهر، احساس خواهد کرد که در خانه‌اش گوهر گرانبهایی دارد؛ گوهری که از همه گوهرهای دنیا ارزشمندتر است.

تابش نور: از به پایان رساندن کاری که هنوز به پایان نرسانده‌ای ناامید مباش؛ عمل و کار انسانهای بزرگ، پایان‌پذیر نیست.

درخشش نور: خداوند، کسانی را که دوست دارد، می‌آزماید.