لؤلؤ دهم: روز خجسته

و اصبر إذا خطب دهي
يـأت الإلـه بـالفـرج

هرگاه مصیبتی فرا رسید، صبر کن؛ چون خداوند، گشایشی می‌آورد.

پس از نماز صبح مدتی با فروتنی بنشین و ده دقیقه یا ربع ساعت رو به قبله به ذکر و دعا بپرداز و از خداوند بخواه تا امروز را برای تو روزی زیبا و مبارک و خجسته بگرداند؛ روزی که سرشار از موفقیت و صلاح و بهروزی باشد؛ روزی بدون بحران و بدور از رنج و سختی؛ روزی سرشار از رزق و روزی و آکنده از خیر فراوان؛ روزی که صفای آن تیره نشود و غم و اندوهی در آن نباشد. پس باید شادی و سرور را تنها از خدا خواست و خیر و روزی را فقط از او طلبید. از این رو اندکی یاد خدا پس از نماز صبح، به اذن خداوند، آن روز را برایت خجسته و مبارک می‌گرداند. وقتی کار می‌کنی یا نشسته‌ای به نوار قرآن گوش بده که شک و تردید را از دلت بیرون می‌آورد و تو را بیش از پیش آرام می‌نماید.

تابش نور: به چیزهایی که از توان تو خارج است، نپرداز؛ بلکه به جای آن بکوش تا آنچه را که در توان توست، خوب و عالی انجام دهی.