صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا گردن‌بند ششم: سعادت در باور ما چیز دیگری است

گردن‌بند ششم: سعادت در باور ما چیز دیگری است

سيعا في المريض بعد سقام
و يعود الغريب بعد غياب

«بیمار، بهبود می‌یابد و مسافر از سفر باز می‌گردد».

خواهرم! هرکس، گفته که موسیقی و ترانه‌های مبتذل و سریال‌ها و نمایش‌ها و مجله‌ها و فیلم‌های غیراخلاقی و زشت به تو آرامش می‌بخشد، دروغ گفته است. در حقیقت این چیزها، کلید بدبختی و راه‌های شقاوت و درهای غم و اندوه و افسردگی هستند، چنان‌که بسیاری از بانوانی که در گذشته به چنین چیزهایی روی آورده و بعداً توبه کرده‌اند آثار شوم این چیزها را می‌دانند و بیان می‌کنند.

پس خواهرم! از این زندگی تیره روز فرار کن که در حقیقت، زندگی منحرفانی است که از راه مستقیم خدا دور شده و به دنبال چیزهای بی‌فایده و بیهوده افتاده‌اند.

خواهرم! فیلم و ترانه و موسیقی و ... را رها کن و لحظه‌ای بنشین و با فروتنی و تدبر، قرآن بخوان، کتاب مفید مطالعه نما و به موعظه‌ای گوش بسپار که اشک‌هایت را سرازیر می‌کند؛ صادقانه توبه کن و به سوی خدایت باز گرد.

خواهرم! در مجالس روحانی و معنوی شرکت کن تا خداوند توبه‌ات را بپذیرد و قلبت را آکنده از آرامش نماید.

تابش نور: دل سالم، از شرک و فریبکاری و کینه ‌توزی پاک است.

درخشش نور: پروردگارا! دلم را بگشا.